Klara Kristalova at Norrtälje konsthall

”Hej Norrtälje", Norrtälje konsthall, Sweden, 21.5–30.7 2022

Från pressrelease:

Norrtälje konsthall presenterar stolt utställningen Hej Norrtälje! Tre konstnärer med personlig anknytning till Norrtälje som på olika sätt gestaltar sin omgivning, hur de påverkats utifrån platsen dom bor på eller har vuxit upp i.

 

Klara Kristalova – Peter Ern – Jakob Krajcik

21.5–30.7 2022

 

Vernissage den 21/5 2022

Kl. 15.00 hälsar Helén Hedensjö, konsthallschef välkommen och Bengt Ericsson ordförande i Kultur och Fritidsnämnden inviger utställningen i närvaro av konstnärerna.

 

--

 

Platsens betydelse för människan är central till hur vi uppfattar oss själva och vår verklighet. En plats skapas utifrån våra små handlingar enligt Gunnar Olsson, kulturgeograf, allt ifrån det nära, här och nu till det avlägsna.

 

För att försöka begripa sin verklighet skapar vi trådar av orsakssammanhang mellan minnen och nuet, till det som finns runt omkring oss och till det som skapar mening och verklighet. En dialog mellan det inre och yttre; mellan människan och hennes verklighet.

 

Utställningen är en installation med Klara Kristalova som visar skulpturer i glaserad keramik, neon, grafiska blad och teckningar. Hennes arbeten gestaltar ofta situationer ur sitt eget och andras liv. I denna utställning har hon valt att associera till sin tid i Norrtälje och hon har bjudit in två andra konstnärer som visar ett annat perspektiv på staden med omnejd med sina olika temperament.  Peter Ern, som visar målningar, akvareller och grafiska tryck från platser i utkanten av Norrtälje. Bilder som ett slags minnesanteckningar av saker som plötsligt blir tydliga. Jakob Krajcik arbetar i kartong med skulpturer av byggnader och platser från minnet, som känns igen från uppväxten i Norrtälje. Det är ett lekfullt samarbete där verken både samtalar och kontrasterar mot varandra. Mellan verken skapas nya tankar.

 

För mer information:

norrtalje.se

 

 

 

 

 

April 28, 2022