Gallery artists in ”Vårsalongen 100 år” at Liljevalchs

”Vårsalongen 100 år”, Liljevalchs, Stockholm, Sweden, 20.5–21.8 2022

Works in the exhibition by:
Carl Hammoud

Tommy Hilding

Bruno Knutman

Klara Kristalova

Hans Lannér

Maria Nordin

Jockum Nordström

et al. 

 

From pressrelease:

This summer Liljevalchs will launch the postponed anniversary exhibition Vårsalongen 100 years. It features a cavalcade of famous artists from the salon's generous history from 1921 to the present day.

 

The Spring Salon is - in principle - the country's oldest uninterrupted exhibition format, dating back more than 100 years. Since its inception in 1921, it has become a beloved and stubborn tradition that has grown over time into a veritable folk festival. The 100th anniversary exhibition shows a selection of the Salon's rich history and brings together some 200 artists who have made their debut or have recently participated in the Salon.

 

The twelve halls offer a delightful spectacle with everything from the masters of the past, Sigrid Hjertén, Einar Jolin and Sven X-et Erixson, to some of today's most popular artists such as Lars Lerin and Lena Cronqvist. Of course, with the same breadth and openness of artistic expression that has come to characterise the brilliance of the Spring Fair - painting, sculpture, video, photography and drawing, printmaking, design, craft and installation.

 

 

For more information:

liljevalchs.se

 

Från pressrelease:

I sommar sjösätter Liljevalchs den uppskjutna jubileumsutställningen Vårsalongen 100 år. Här visas en kavalkad av kända konstnärer från salongens generösa historia från 1921 till idag.

 

Vårsalongen är med sina dryga 100 år på nacken – i princip – landets äldsta obrutna utställningsformat. Sedan starten 1921 har den kommit att bli en kär och envis tradition som med tiden vuxit till en riktig folkfest. Jubileumsutställningen Vårsalongen 100 år visar ett axplock ur salongens digra historia och samlar cirka 200 konstnärer som någon gång debuterat eller just varit med på Vårsalongen.

 

 

I de tolv salarna bjuds det på ett härligt spektakel med allt från dåtidens mästare, Sigrid Hjertén, Einar Jolin och Sven X-et Erixson, till några av vår tids mest folkkära konstnärer som Lars Lerin och Lena Cronqvist. Givetvis med samma bredd och öppenhet i konstnärliga uttryck som kommit att utmärka Vårsalongens lyskraft – måleri, skulptur, video, foto och teckning, grafik, formgivning, hantverk och installationer.

 

För mer information:

liljevalchs.se

 

 

 

May 19, 2022