Anna Bjerger at Smålands konstarkiv, Vandalorum

”Jag skulle vilja vara där du är”, Smålands konstarkiv, Vandalorum, Värnamo, Sweden, 10.9–20.11 2022

Lördag 10/9 kl. 14 öppnar utställningen Jag skulle vilja vara där du är med Anna Bjerger på Smålands konstarkiv, Vandalorum, Värnamo.

Utställningen invigs av Nicolas Hansson, verksamhetschef för Smålands Konstarkiv, tillsammans med Kalinka Ussing, curator för Sörmlands museum

 

Från pressrelease:

 

Penseldragen är svepande och lite avskalade, kompositionerna är ofta enkla liksom själva anslaget. Det är vid första anblicken en sorglös och gåtfull tillvaro som avbildas. Det är inte så konstigt då många av bilderna är hämtade från inredningsmagasin, gamla hobbytidningar och resebroschyrer.
Flera av dessa bilder hade ett ursprungligt syfte att sälja, övertyga eller förklara något. Nu är de uppryckta ur sitt förflutna och har landat i ett nytt sammanhang. De är som brottstycken i ett nytt flöde. Konstnären Anna Bjerger talar om att rädda bilder från historien. Som betraktare är det svårt att bestämma vad man egentligen ser. Det är tydligt på ett sätt. En strand, en skogspromenad eller ett flaskskepp, men vi får inte allt förklarat. Samtidigt uppstår en känsla av igenkänning för det som utspelas i motivet, en upplevelse av något man varit med om i verkliga livet. Landskapet, ögonblicket, en hastig tanke eller främlingen i ögonvrån som nyss passerade förbi på gatan.
 
Jag skulle vilja vara där du är omfattar en större del av Anna Bjergers konstnärskap. Det är en samling omsorgsfullt utvalda verk av konstnären själv. Utställningen är ett samarbete med Galleri Magnus Karlsson och Galleri Bo Bjerggaard, tillsammans med privata långivare som generöst bidragit med sina konstverk. I utställningen har en installation av sittbänkar i olika färger och format tagit plats som en förlängning av måleriet. De är gjorda i spillmaterial och skapade av hantverkaren Richard Dudek och därefter bemålade av Anna Bjerger. Bänkarna fungerar som en brytpunkt med färg och penseldrag som korresponderar med måleriet på väggarna. Bänkarna är till försäljning och konstnären har valt att donera intäkterna till välgörenhet.

 

För mer information:

www.vandalorum.se

September 1, 2022