Jockum Nordström, new public sculpture

”Triumfbåge för halta”, Husarviksbron, Norra Djurgårdsstaden, Sweden

New public sculpture by Jockum Nordström at Husarviksbron, Norra Djurgårdsstaden, Sweden.

 

Från pressrelease:

Varmt välkommen till invigningen av det nya konstverket i Norra Djurgårdsstaden ”Triumfbåge för halta” den 27 oktober. Stockholm konst, exploateringskontoret och konstnären Jockum Nordström är på plats och berättar om verket.

 

Intill Husarviksbron i Norra Djurgårdsstaden har konstnären Jockum Nordström skapat en egen tolkning av en triumfbåge. Konstverket, som är en vinglande konstruktion av tändsticksaskar i betong, är en hyllning till vardagen, dess hjältar och det vackra i det oansenliga. Känslan av att den resliga och vingliga konstruktionen är sprungen ur vikt papper och direkt på betongen kan du även se tecknade figurer och klotter. Just tändsticksaskar har länge haft en särskild plats i Jockums skapande och det började med att han använde dem för enkla byggen. Allteftersom har dessa konstruktioner utvecklats till olika kompositioner, däribland Triumfbåge för halta. Tändsticksasken symboliserar även här det vardagliga och något som finns i allas hem.

 

Under invigningen, torsdagen den 27 oktober, kommer exploateringskontoret tillsammans med Stockholm konst och konstnären att berätta om tankarna bakom konstverket. Det blir även bandklippning och trumpetfanfar.

 

Tid: 27 oktober, kl. 16.00-17.00

Plats: Vid konstverket, i parken vid Husarviksbron

 

Vi bjuder på kaffe och festis. Varmt välkommen!

 

”Materialet är konstens poetiska hjärta, ungefär som klangen i musik”, förklarar Jockum Nordström. I Norra Djurgårdsstaden har han skapat en egen tolkning av en triumfbåge. En vinglande konstruktion av tändsticksaskar får nytt liv i betong som har behandlats på ett experimentellt sätt. Skulpturen Triumfbåge för halta är en hyllning till vardagen och dess hjältar och till det vackra i det oansenliga.

 

Jockum Nordström är oberörd av tillfälliga konsttrender. Istället är han förankrad i sin egen visuella värld. Att teckna är grunden för allt han skapar: bildverk, animationer, collage, installationer, bilderböcker och skivomslag. En särskild plats i hans skapande har tändsticksaskar. Allting började för många år sedan när Nordström använde dem som ett anspråkslöst konstnärligt material för enkla byggen utan lim. Allteftersom har dessa konstruktioner utvecklats till abstrakta kompositioner. 

 

Estetiska och taktila lekar utgör grunden för den konstnärliga gestaltning som Jockum Nordström har skapat vid Husarviken i Norra Djurgårdsstaden. Att förvandla lätta pappersmodeller till en offentlig skulptur i betong var en utmaning i sig. Det handlade inte bara om skalförskjutningar. Även känslan av lätthet, så naturligt för tändsticksaskar och papper, skulle förmedlas genom det robusta materialet som måste bestå i skiftande väderlekar utomhus. I skulpturens stiliserade former återkommer förstorade tändsticksaskar – det vardagliga föremål som finns i varje hem. ”Det är dock ingen berättelse om att göra upp eld”, förklarar konstnären. Hans Triumfbåge för halta är en underfundig parafras av romerska monument som restes till segerrika härförares ära. Triumfbågar var vanligtvis konstruerade som en stor valvöppning eller en stor och två mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer och inskriptioner.

 

Jockum Nordström utmanar gamla skönhetsideal. På ett lekfullt sätt dekonstruerar han det klassiska motivet i sin humoristiska tolkning. Det stora valvet åtföljs i hans konstruktion bara av ett mindre. Den fristående portalbyggnaden pryds av klotter och tecknade figurer, som är utförda direkt i betongen. Känslan av att den resliga, till synes vingliga och provisoriska konstruktionen är sprungen ur vikt papper och små pennteckningar är närvarande här. Humor och vemod är varandras skuggor i detta verk som gäckar det traditionella och söker sitt eget uttryck. På skisstadiet har Jockum Nordström sökt ett visuellt släktskap med Elli Hembergs arkitektoniska skulpturer och Siri Derkerts ristningar i betong vid Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm. Hans konstverk har uppstått i skärningspunkten mellan det sofistikerade och det skenbart naiva, mellan högt och lågt. I den charmigt ruffiga estetiken döljer sig en ömsint hyllning till vardagen och kärleken till det fria, skeva och lite trasiga, till det som är avvikande och på ytan mindre perfekt.

 

För mer information:

www.stockholmkonst.se

 

October 24, 2022