Jockum Nordström at Liljevalchs+

”No Paper, No Coins”, Liljevalchs, Stockholm, Sweden, 27.1–14.5 2023

(Scroll down for Swedish)

From press release:

 

In the exhibition No Paper, No Coins, Jockum Nordström shows around 100 works, drawings, objects and collages, most of which have been brought directly from his studio to the Liljevalchs+ halls.

 

Jockum Nordström is an artist with his own hesitant and sensitive tone, rooted in an idiosyncratic world where every line and gesture is carefully balanced and where every line has its function and meaning.

 

Each of Jockum's drawings is almost like a universe of its own, with its own peculiar logic. Everything intersects and switches into each other. Outdated clothing, hats and moustaches, turn-of-the-century and eroticism, suburbia and architecture.

 

The surface is deceptively simple, but behind the pencil is the effort, the nightly work to make it happen. Behind it all there is also an almost childlike joy of discovery and dialogue with what is being told. The drawings speak to Jockum while he, with his musical and literary ear, chats tenderly with them.

 

In the exhibition, Jockum shows mobile sculptures for the first time - brittle and restless structures where chords and balance seem to be constantly on the verge of tabula rasa. Assembled from simple materials such as steel gallows, wooden slats or pieces of cardboard, from which bits of pictures, portraits from books or stained scraps of paper hang in the air.

 

The basic drive is perhaps a kind of search for the essence of art. Reductions to get into the most fragile core of psychology. Remarkable, necessary and courageous, beyond everything.

 

For more information:

liljevalchs.se

 

--

 

Från pressrelease:

 

I utställningen Inget papper, inga mynt visar Jockum Nordström ett 100-tal verk, teckningar, objekt och collage, varav merparten häm­tats direkt från ateljén till Liljevalchs+ salar.

 

Jockum Nordström är en konstnär med en helt egen trevande och känslig ton som bottnar i en egensinnig värld där varje linje och gest är nogsamt avstämd och där varje radering har sin funktion och mening.

 

Var och en av Jockums teckningar är närmast som ett eget universum med en helt egen besynnerlig logik. Allt korsar och växlar in i vartannat. Otidsenlig klädsel, hatt och mustasch, sekelskifte och erotik, förort och arkitektur.

 

Ytan är spefullt enkel men bakom blyertsen finns mödan, det nattliga arbetet att få till det. Bakom allt finns också en närmast barnslig upptäckarglädje och dialog med det som berättas. Teckningarna ta­lar till Jockum medan han, med sitt musikaliska och litterära öra, ömt småpratar med dem.

 

I utställningen visar Jockum för första gången mobila skulpturer – spröda och vilsna strukturer där ackord och balans hela tiden tycks vara på gränsen till tabula rasa. Sammanfogade av enkla material som stålgalgar, trälister eller pappbitar och från vilka bildbitar, porträtt ur böcker eller fläckade papperslappar hänger i luften.

 

Den grundläggande driften är kanske en slags spa­ning efter konstens urämne. Reduktioner för att komma in i den bräckligaste av psykologins kärnor. Märkvärdigt, nödvändigt och modigt, bort­om allt.

 

För mer information:

liljevalchs.se

December 16, 2022