Bella Rune at Kulturcentrum Ronneby Konsthall

”String Revolution”, Kulturcentrum Ronneby Konsthall, 25.3—21.5 2023

(scroll down for Swedish)

 

 

See a digital viewing of the exhibition here!

Narrator: Kristoffer Grip (in Swedish)

Photographer: Alexander Lewin 

 

For more information:

www.ronneby.se

 

--

 

Från press release:

 

Utställningen öppnar den 25 mars kl. 11—15 och kommer även att presenteras digitalt.

 

I utställningen på Kulturcentrum Ronneby konsthall knyter Bella Rune ihop många av trådarna i sitt konstnärliga arbete under de senaste åren. Med utgångspunkt i ett utvidgat textilt begrepp med intresse för hur väv, mönster och repetition skapar ytor, volymer och system hittar Rune nya sammanhang och frågeställningar kring hur det analoga och hantverksmässiga kan användas för att greppa nya digitala materialiteter. Genom skulptur av trä, garn och 3d-print reflekterar hon över snörets och vävens roll för mänsklighetens utveckling och framtid. I utställningen visas en serie hängande skulpturer av infärgat mohairgarn som genom resurssnåla monumentala metoder kopplar samman arkitektur och människor.

 

Utställningen String Revolution, som också är namnet på ett nytt verk speciellt gjort för Kulturcentrum Ronneby konsthall, är en hyllning till snöret som en av de viktigaste mänskliga uppfinningarna och den metod som kanske tydligast visar på människans nyfiket experimentella prövande av olika materia, kanske borde benämningar av tidsperioder som sten-, brons- och järn- i framtiden ersättas av snörtiden?

 

För mer information:

www.ronneby.se

March 13, 2023