Hans Lannér at Passagen, Linköpings Konsthall

Passagen, Linköping Konsthall, 25.3–20.5 2023

From press release (in Swedish):

 

Hans Lannér (f 1947) har profilerat sig som en målarnas målare. Hans finstämda och lyriska måleri tar avstamp i den föreställande världen, men det är framförallt måleriets egna och specifikt lannérska karaktär som är det framträdande i hans bildvärld.

 

For more information:

www.linkoping.se

February 7, 2023