Jockum Nordström

När ingen vandrar vägen fram, då vandrar vägen själv sitt damm
May 24, 2016

Interview with Jockum Nordström about the exhibition "När ingen vandrar vägen fram, då vandrar vägen själv sitt damm." at Galleri Magnus Karlsson 21.5—26.6 2016.

Footage and interview by Inka Lindergård and Magnus Karlsson.

Recorded in Stockholm, Sweden, 16.05 2016.

Edited by ProduktionProduktion

© Galleri Magnus Karlsson 2016