Tommy Hilding & Sara-Vide Ericson

Inversion
March 29, 2023

A conversation between Tommy Hilding and Sara-Vide Ericson. The conversation circles around Tommy Hilding’s exhibition Inversion at the gallery. It was recorded in Swedish on March 16, 2023.

 

--

 

Ett samtal mellan konstnärerna Tommy Hilding och Sara-Vide Ericson. Samtalet tar sin utgångspunkt i Tommy Hildings utställning  Inversion på galleriet. Samtalet är på svenska och spelades in den 16 mars 2023.