Chart Art Fair 2022: Maria Nordin, Idun Baltzersen & Bella Rune

25 - 28 August 2022
Press release

(Scrolla ner för svenska)


Maria Nordin, Act of Comfort, 2022. Watercolour on paper, 149x103 cm

We are pleased to present a solo exhibition by Maria Nordin in our booth (#3) at this year’s edition of Chart Art Fair in Copenhagen. 

The new paintings are a further development of recent years’ work, which has revolved around movement and decay with its starting point in the bodily experience. The paintings are based on the artist’s own need to seek comfort in an uncertain world and have been developed more intuitively, with one work leading to the next. The works reflects an idea of how, through rituals and actions, we try to create security in an environment that is increasingly decaying. Fabric in various forms appears and its malleability and flexibility act as both a landscape and carrier of meaning. It becomes a protective layer from the outside world and also an image of all that we carry with us. 

Maria Nordin (b.1980) lives and works in Stockholm, Sweden. She is educated at the Royal Institute of Art in Stockholm (2005–2010). She has exhibited regularly in galleries and museums in Sweden and has received high recognition for her large-scale watercolour paintings. She has been awarded several scholarships, for example Becker’s Artist Prize (2017). At the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Sweden she had an extensive solo exhibition in 2018, which was later shown at Halmstad konsthall and Eskilstuna Art Museum in 2019. She is represented in the collections of, among others, Moderna Museet, Stockholm, The Nordic Watercolour Museum, Västerås Art Museum and Gothenburg Art Museum in Sweden.


Idun Baltzersen, Natur och kultur / Nature and Culture I–IV, 2022
Woodcut on textile, collage four parts 225x130 cm each, totally 450x260 cm

Additionally we present a new monumental woodcut collage by Idun Baltzersen in the staircase at Charlottenborg. Bella Rune also shows two larger mobile sculptures at the outdoor exhibition CHART in Tivoli, which runs until September 25.


Bella Rune, Tankepraktik / Practice of Thought, 2020. Metal, textile and safety net, 200x200x200 cm

The fair is open:
Thursday August 25, preview by invitation only
Friday August 26, 11 am – 7 pm
Saturday August 27, 11 am – 6 pm
Sunday August 28, 11 am – 5 pm

During the fair you can reach us at  info@gallerimagnuskarlsson.com 
and +46 708 10 69 06 (Magnus)

For more information and the entire program, visit the fair’s website.
Contact us for more information and inquiries. 

Welcome!
 
--


Maria Nordin, Act of Comfort, 2022. Watercolour on paper, 149x103 cm

Vi har glädjen att presentera en separatutställning med Maria Nordin i vår monter (#3) på årets upplaga av Chart Art Fair i Köpenhamn. 

De nya målningarna är en vidareutveckling av senaste årens arbete som kretsat kring rörelse och förfall med utgångspunkt i den kroppsliga upplevelsen. Det egna behovet av att söka trygghet i en osäker värld har legat till grund för målningarna, som har arbetats fram mer intuitivt, där det ena verket fått leda till nästa. I verken återfinns en idé om hur vi genom riter och handlingar försöker skapa trygghet i en omgivning som förfaller mer och mer. Tyg i olika former förekommer och dess formbarhet och flexibilitet agerar både landskap och meningsbärare. Det blir ett skyddande lager från omvärlden och en bild av allt vi bär med oss. 

Maria Nordin (f. 1980) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2005–2010). Hon har ställt ut regelbundet på gallerier och museer i Sverige och har erhållit uppmärksamhet för sitt storskaliga akvarellmåleri. Hon har tilldelats flertalet stipendier, bl.a. Beckers konstnärsstipendium (2011), med en separatutställning på Färgfabriken i Stockholm, och Carl-Axel Valéns stipendium (2017). På Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn hade hon en omfattande separatutställning 2018, som senare visades på Halmstads konsthall och Eskilstuna konstmuseum 2019. Hennes verk finns bl.a. i samlingarna på Moderna Museet, Nordiska Akvarellmuseet, Västerås konstmuseum och Göteborgs konstmuseum.


Idun Baltzersen, Natur och kultur / Nature and Culture I–IV, 2022
Woodcut on textile, collage four parts 225x130 cm each, totally 450x260 cm

I trapphuset på Charlottenborg presenterar vi också ett nytt monumentalt träsnittscollage av Idun Baltzersen. Bella Rune visar även två större mobila skulpturer på utomhusutställningen CHART in Tivoli som pågår t.o.m. 25 september.


Bella Rune, Tankepraktik / Practice of Thought, 2020. Metal, textile and safety net, 200x200x200 cm

Mässan är öppen:
Torsdag 25 augusti, förhandsvisning med separat inbjudan
Fredag 26 augusti kl. 11–19
Lördag 27 augusti kl. 11–18
Söndag 28 augusti kl. 11–17

Under mässan nås vi på info@gallerimagnuskarlsson.com 
och +46 708 10 69 06 (Magnus)

För mer information och hela programmet, besök mässans hemsida.
Kontakta oss för mer information och förfrågningar.

Varmt välkomna!

Works
Installation Views