Susanne Johansson | Half-life

2 October - 6 November 2021
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

We are pleased to announce Susanne Johansson’s eighth solo exhibition at the gallery. Half-life presents new paintings and works on paper.

 

In recent years, Susanne Johansson’s imagery has worked its way deeper into the landscape. She finds moments of meaning and layers of concentrated time in its transformation, composition and details. Although the paintings are portraits of existing places, they also become an exploration of the possibilities of painting. They embody a narrative about our existence, life and transience.

 

I find stillness in the encounter with the overlooked and simple. In the things we rarely give a greater meaning I find a sense of home. The backlight on a September day when I recognize the thistles and the field scabious in the fields of Uppland. A microcosmos that is a stump of an oak tree. A goldfinch sitting on a single leaf of grass in a forgiving afternoon light in late August. I stand by the sea and feel the movement pattern of the ocean waves in my body. In the lowlands of Färnebofjärden a new synthesis of colors have formed due to the light, the tree trunks, the earth and the leaves. The many layers of time in a large oak tree that has become one with the surrounding landscape. Behind everything and within all the knowledge that everything is temporary. At the same time, an awareness of the half-life. Everything that is beautiful comes towards me in the late summer evening when I see a shadow in the tall grass and the tree horizon is colored red.

 

–Susanne Johansson

 

Susanne Johansson was born 1969 i Stråkanäs in the north of Sweden and now lives in Uppsala, Sweden. She is educated at the Royal Institute of Arts in Stockholm (1992–1997). Selected exhibitions: Fullersta Gård, Huddinge, Sweden (2019), Uppsala Art Museum, Sweden (2018), Trafo Kunsthal, Norway (2018), Galleri Ping-Pong, Malmö, Sweden (2018), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden, w. Johanna Karlsson and Petra Lindholm (2017), Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden (2014), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2015, 2012, 2009, 2007, 2004, 2002 & 1999), Volta NY, New York, US, Fred [London] (2011), Fred [London], UK (2010), Konsthallen/Kulturens Hus, Luleå, Sweden (2007), D’Ombra/The Shadow, Palazzo de Papesse, Centro Arte Contemporanea, Siena and MAN/Nuoro, Italy (2006-2007), Feigen Contemporary New York, US (2006), Galeria Monica De Cardenas, Milano, Italy (2005), Prague Biennale 2, Czech Republic (2005), M’ars Center for Contemporary Art, Moscow, Russia (2005).

 

--

 

Vi har glädjen att presentera Susanne Johanssons åttonde separatutställning på galleriet. I Half-life visas nya målningar och arbeten på papper.

 

Susanne Johanssons bildvärld har under de senare åren trängt sig allt djupare in i landskapet. I naturens växlingar och detaljer finner hon stunder av meningsfullhet och kompositioner som rymmer skikt av koncentrerad tid. Samtidigt som bilderna är ett slags porträtt av platser blir de också ett undersökande av det måleriska språkets möjligheter. I dem ryms berättelser om vår existens – om livet och förgängligheten.

 

Jag landar i mötet med det förbisedda och enkla. Hittar en hemkänsla i det vi knappt lägger märke till. Ett bakomljus en septemberdag då jag får syn på tistlarna och åkervädden på åkrarna i Uppland. Ett eget universum som är en stubbe av en gammal ek. En ensam steglits som sitter på ett grässtrå i ett förlåtande kvällsljus en eftermiddag i augusti. Jag står vid havet och känner rörelsemönstret från vågorna i min kropp. I låglandet i Färnebofjärden har en ny syntes av färger bildats av ljuset, trädstammarna, jorden och löven. De många lagren av tid i en stor ek som är ett med det omgivande landskapet. Bakom allt och i allt en vetskap om att allt jag ser är till låns. Samtidigt finns vetskapen om halveringstiden. Allt det vackra möter mig i den sena sommarkvällen när jag i efterljuset ser en skugga i det höga gräset och trädhorisonten färgas röd.

 

– Susanne Johansson

 

Susanne Johansson är född 1969 i Stråkanäs utanför Kalix och bosatt i Uppsala. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1992–1997). Utställningar i urval: Fullersta Gård, Huddinge (2019), Uppsala konstmuseum (2018), Trafo Kunsthal, Norge (2018), Galleri Ping-Pong, Malmö (2018), Galleri Magnus Karlsson, m. Johanna Karlsson och Petra Lindholm (2017), Hellvi Kännungs, Gotland (2014), Galleri Magnus Karlsson (2015, 2012, 2009, 2007, 2004, 2002 & 1999), Volta NY, New York, Fred [London] (2011), Fred [London] (2010), Konsthallen/Kulturens Hus, Luleå (2007), D’Ombra/The Shadow, Palazzo de Papesse, Centro Arte Contemporanea, Siena and MAN/Nuoro, Italy (2006-2007), Feigen Contemporary New York (2006), Galeria Monica De Cardenas, Milano, Italy (2005), Prague Biennale 2 (2005), M’ars Center for Contemporary Art, Moskva (2005).

Works
Installation Views