Bruno Knutman | I Källarateljén / In the Basement Studio

16 January - 13 February 2021
Press release

(Scroll down for Swedish)

 

Drawings 1964–1990

 

We are proud to present an exhibition with drawings by Bruno Knutman (1930–2017). The exhibition In the Basement Studio brings together a large selection of the artists ink drawings executed between 1964 and 1990.

The gallery initiated a collaboration with Bruno Knutman in 2012 and presented his last two solo exhibitions; Serious Times (2015) and Night Piece (2018). We have now been given the opportunity to make an exhibition with his drawings. They are previously rarely exhibited but has gained somewhat of a cult status through the book Around the Corner (Kalejdoskops förlag, 1986). The exhibition is an independent sequel to the exhibition Who Came in the stairs? with drawings by Jockum Nordström and Bruno Knutman at Tegnerforbundet in Oslo, Norway (16.8–27.9 2020). A warm thanks to Birgitta Knutman and her family, and also to Jockum Nordström for help with selection of works and realization.

In a body of work spanning an entire life, paths seldom follow predetermined straight lines. Over the years, explorative approaches generate parallel courses, temporarily changing direction, with whims creating gaps that become new spaces, new journeys. Knutman’s journey was ongoing until the very end, and attempting to fully grasp his pictorial idiom is like mapping the starry sky, where each point of light is a peephole into a universe of its own. Some points hold entire courses of events, whereas others present merely a hint. Some are experienced precisely in that manner, whereas others lie hidden in the periphery, only to engage and initiate an entire chain of sequences when the time is right. Although focusing mainly on painting during his last decades, drawing was early on a powder keg that he explored in full.
–––
While the paintings exude an anxious sense of calm, brought to bear by his precise color play and symbolically charged compositions, his drawings are rebellious. They resemble news reports from experienced incidents, but their constant oscillating motion associates them to the double image illusion of the stereoscope rather than the documentary aspects of photography, and thereby to a higher degree of sensory stimulation. We are ushered into moments worth residing in, if for no other reason, for their unusual charge. Here we find both a sense of sorrow as well as happiness, not to mention a genuine curiosity towards the world.

Excerpts from a text for the exhibition by artist and writer Kristoffer Grip.

Bruno Knutman (1930–2017) studied at Valand Academy of Fine Art in Gothenburg, Sweden, and Polytechnic School of Art in London, UK in the 1950s. His first exhibition was at Lilla Paviljongen, Stockholm, Sweden, in 1957. Lunds konsthall, Sweden and Södertälje konsthall, Sweden showed his works in a retrospective solo exhibition in 1982. His ink drawings from the 1960s–1980s are widely acclaimed, and many of them are collected in the book Around the Corner (Kalejdoskops förlag, 1986). Both Ystads konstmuseum, Sweden and Liljevalchs, Stockholm, Sweden, featured his exhibition Homo Sapiens in 1998. His solo shows Wolf at the Door and Serious Times were presented in the 2000s at Lunds konsthall, Sweden and Galleri Magnus Karlsson respectively. His works have also been featured regularly in other solo or group shows since the 1960s. He has also carried out commissions for public art. In spring 2018 his last paintings were presented in the exhibition Night Piece at Galleri Magnus Karlsson and in the autumn the same year a selection of his paintings were included in the 33rd Bienal de São Paulo in Brazil. Bruno Knutman’s works are in many private collections and museums in Sweden, including Moderna Museet and Nationalmuseum in Stockholm, Sweden.

 

--

 

Teckningar 1964–1990

 

Vi har glädjen att presentera en utställning med teckningar av Bruno Knutman (1930–2017) på galleriet. Utställningen I källarateljén presenterar ett stort urval av konstnärens tuschteckningar utförda mellan 1964 och 1990. 

Galleriet inledde ett samarbete med Bruno Knutman 2012 och visade hans två sista separatutställningar; Allvarstider (2015) och Nattstycke (2018). Vi har nu fått möjligheten att visa hans teckningar. De är tidigare sparsamt utställda men har erhållit en kultstatus genom boken Runt hörnet (Kalejdoskops förlag, 1986). Utställningen är en fristående fortsättning på utställningen Vem gick i trappan? med teckningar av Jockum Nordström och Bruno Knutman som vi arrangerade tillsammans med Tegnerforbundet i Oslo (16.8–27.9 2020). Vi vill rikta ett varmt tack till Birgitta Knutman med familj, samt till Jockum Nordström för hjälp med urval av verk och genomförande.
 
Ur ett arbete som spänner över ett helt liv löper vägarna sällan spikrakt och beräknat. Genom åren sätter sökandet igång parallella förlopp, ändrar tillfälligt riktningen, infall bildar glapp som blir nya rum, nya färder. Knutmans resa var pågående in i det sista, och att helt försöka greppa hans bildvärld är som att karta in stjärnhimlen, där varje ljuspunkt är ett kikhål in i ett eget universum. Vissa punkter rymmer hela skeenden, vissa bara en aning. Några är upplevda precis just så medan andra har funnits dolda vid sidan av, tills tiden och blicken står helt rätt, klickar i och vevar igång en hel kedja. När han under de senaste decennierna koncentrerade sig på måleriet var tecknandet tidigt en krutdurk som han med åren utforskade till fullo.
–––
Där målningarna bär på ett oroligt lugn, framburet av hans exakta färgspel och symbolladdade kompositioner, är teckningarna bångstyriga. De liknar reportageteckningar från händelser som är levda, men deras fortsatta rörlighet, som vibrationer, förknippar dem snarare med stereoskopets dubbelbilds-illusioner än fotografiets dokumentation, och därmed en stor grad av sensation. Vi bjuds in till ögonblick som är värda att dröja vid, om inte annat så för deras säregna laddning. Här finns en sorg och en glädje och en verklig nyfikenhet på världen.

Ur en text till utställningen av konstnären och skribenten Kristoffer Grip.

 

Bruno Knutman (1930–2017) fick sin utbildning på Valands konsthögskola och Polytechnic Art School i London på 1950-talet. Han debuterade i Stockholm på Lilla Paviljongen 1957 och hade en retrospektiv separatutställning i Lunds konsthall och Södertälje konsthall 1982. Under 1960-, 1970- och 1980-talet fick hans tuschteckningar stor uppmärksamhet. 1998 visades utställningen Homo Sapiens på Ystads konstmuseum och Liljevalchs konsthall. På 2000-talet återkom han med separatutställningarna Här står vargen för dörren på Lund konsthall (2010) och Allvarstider (2015) på Galleri Magnus Karlsson. Utöver detta ställde han ut kontinuerligt sedan 1960-talet, både separat och på samlingsutställningar samt gjorde utsmyckningar. På våren 2018 visades hans sista målningar i utställningen Nattstycke på Galleri Magnus Karlsson och samma höst presenterades ett urval av hans målningar på São Paulo-biennalen i Brasilien. Hans verk finns i många privata samlingar och museer i Sverige, bl.a. Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm.

Works
Installation Views