Spotlight #1: Lars Arrhenius, Bella rune & Dan Wolgers

18 - 21 February 2016
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

Spotlighis a new series of short exhibitions in the gallery with an emphasis on open conversations between artists and visitors. For this premiere Spotlight event, we are pleased to present new works by Lars Arrhenius, Bella Rune and Dan Wolgers.

 

The exhibition runs Thursday Feb.18 to Sunday Feb.21 only. On Thursday 6 pm and on Saturday 2 pm, a conversation between the three artists will take place. They will each ask one question for the other two to answer. From these questions, anything can follow – this conversation has no moderator and the audience is welcome to participate. Seating is available for 50 people.

 

Lars Arrhenius shows his animation Samhällsteater (Society Theater) and new gouaches.
Bella Rune’s sculptures of mohair, lycra and viscose are hanging from the ceiling and walls.
Dan Wolgers has made a series of black and white prints and objects.

 

At the opening we will also release the new book about Lars Arrhenius. It is published by Orosdi-Back in their series of Swedish illustrators and artists!

 

--

 

Spotlight är en ny serie korta utställningar på galleriet med större fokus på fria samtal mellan konstnärer och besökare. Under detta första Spotlight-evenemang har vi glädjen att presentera nya arbeten av Lars Arrhenius, Bella Rune och Dan Wolgers.

 

Utställningen pågår endast torsdag 18.2 till söndag 21.2. På torsdag kl.18 samt på lördag kl.14 arrangerar vi ett samtal mellan de tre konstnärerna. De kommer att ställa en fråga var till de två andra att besvara. Ur dessa frågor kan vad som helst följa – samtalet har ingen moderator och publiken griper in när det faller dem in. Sittplatser finns för ca 50 personer.

Lars Arrhenius visar sin animation Samhällsteater samt nya gouacher.
Bella Runes skulpturer av mohair, lycra och viskos hänger från tak och vägg.


Dan Wolgers har gjort en serie svartvita grafiska blad och objekt.

Under vernissagen har vi även release för boken om Lars Arrhenius i Orosdi-Backs serie om Svenska illustratörer och konstnärer!

Installation Views