Susanne Johansson | Tidstecken / Signs of Time

1 - 19 December 2020
Press release

(Scroll down for Swedish)

We are pleased to announce a presentation of new paintings by Susanne Johansson in the reception of the gallery. The suite of works, Signs of Time is on view until December 19.

This series of small paintings are observations of different events during the changing seasons in different parts of the country. From the low January light, to the fleeing shadows on an abandoned billboard in high summer sun, the worn Painted Lady that seems to have landed forever on the house wall, the wintry road to the lake, the cracked spruce in the thin greenery just before midsummer, a lone deer like a shadow in the high summer night, a sunset over a newly clear-felled landscape.
–Susanne Johansson

Susanne Johansson was born 1969 in Stråkanäs outside of Kalix, Sweden and lives in Uppsala, Sweden. She was educated at the Royal Institute of Art in Stockholm (1992–1997). Since then she has exhibited regularly and she is represented in numerous collections, museums and institutions in Sweden and internationally. Selected exhibitions include Fullersta gård, Huddinge, Sweden (2019), Uppsala Konstmuseum, Sweden (2018), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2017, 2015, 2012, 2009. 2007, 2004, 2002 & 1999), Volta NY, New York, US with Fred [London] (2011), Fred [London], UK (2010), Konsthallen/Kulturens Hus, Luleå, Sweden (2007), Feigen Contemporary New York, US (2006), Prague Biennale 2, Czech Republic (2005), M’ars Center for Contemporary Art, Moskva, Russia (2005).

--

Vi har glädjen att visa en liten presentation med nya målningar av Susanne Johansson i galleriets reception. Sviten med titeln Tidstecken hänger uppe t.o.m. 19 december.

Den här serien små målningar är betraktelser av olika skeenden under de växlande årstiderna i olika delar av landet. Från det låga januariljuset, till de flyende skuggorna på en övergiven annonstavla i högsommarsol, den slitna tistelfjärilen som tycks ha landat för alltid på husväggen, den vintriga vägen mot sjön, den knäckta granen i den späda grönskan strax innan midsommar, ett ensamt rådjur som en skugga i högsommarnatten, en solnedgång över ett nyligen gjort kalhygge.
– Susanne Johansson

Susanne Johansson är född 1969 i Stråkanäs utanför Kalix och bosatt i Uppsala. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1992–1997).
Hon har sedan dess ställt ut regelbundet och finns representerad på ett flertal museer, institutioner och i privata samlingar i Sverige och internationellt.
Utställningar i urval: Fullersta gård (2019), Uppsala Konstmuseum (2018), Galleri Magnus Karlsson (2017, 2015, 2012, 2009. 2007, 2004, 2002 & 1999), Volta NY, New York, Fred [London] (2011), Fred [London] (2010), Konsthallen/Kulturens Hus, Luleå (2007), Feigen Contemporary New York (2006), Prague Biennale 2 (2005), M’ars Center for Contemporary Art, Moskva (2005).

Works
Installation Views