Stilla liv / Still Life: Group exhibition with gallery artists

13 July - 2 August 2020
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

We are pleased to announce the ninth summer exhibition at Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden. The exhibition Still Lifepresents a personal selection of paintings, sculptures and photographs around the concept of still life. Pictures and objects of subjects which have been carefully arranged or where everyday life and chance have set the stage. In some works the objects are loaded with content and history, in others reduced to forms and surfaces in a composition. When life slows down and moments are prolonged, new opportunities are given to look at and penetrate into the stories of objects. 

 

Hellvi Kännungs is Galleri Magnus Karlsson’s project room in a rebuilt limestone barn on the island of Gotland. Since 2011 it is an alternative exhibition space to the gallery in Stockholm. Some of the gallery artists have curated their own exhibitions here and it has been a place to explore new ideas. Hellvi Kännungs has become a meeting point for artists and public in an environment completely different from the urban gallery space. The proximity to nature and the seclusion has contributed to a prestigious and inspiring atmosphere. In addition to the exhibitions, the gallery artists have also stayed at Hellvi Kännungs during periods of work and relaxation. 

 

--

 

Vi har glädjen att bjuda in till den nionde sommarutställningen på Hellvi Kännungs, Gotland. Utställningen Stilla liv presenterar ett personligt urval av verk som på olika sätt närmar sig begreppet stilleben. I utställningen visas målningar, skulptur och fotografi med tingen i fokus. Bilder och objekt av föremål som arrangerats omsorgsfullt eller där vardagen och slumpen fått bestämma. I vissa verk är föremålen laddade med innehåll och historia, i andra reducerade till former och ytor i en komposition. När livet stannar upp och ögonblicket förlängs ges nya möjligheter att betrakta och tränga in i föremålens berättelser. 

 

Hellvi Kännungs är Galleri Magnus Karlssons projektrum på norra Gotland. 2011 hade vi vår första utställning i den ombyggda ladan och därefter har den fungerat som ett alternativt utställningsrum till galleriet på Fredsgatan i Stockholm. På Hellvi Kännungs har vi låtit några av galleriets konstnärer sammanställa egna grupputställningar och genomföra idéer som inte rymts inom ramen för galleriets ordinarie verksamhet. Det har blivit en mötesplats för konstnärer och publik i en miljö som skiljer sig från det urbana gallerirummet. Närheten till naturen och avskildheten har bidragit till en prestigelös och inspirerande atmosfär. På Hellvi Kännungs har galleriets konstnärer även kunnat vistas för koncentrerade arbetsperioder och avkoppling. 

Works
Installation Views