Ebba Svensson | Karta över dy / Map over Mud: Hellvi Kännungs, Gotland

6 - 21 July 2024
Press Release

Reception Saturday July 6, 12–4 pm

Open: Tuesday–Sunday 12– 4 pm and by appointment

Address: Hellvi Kännungs 207, 624 50 Lärbro, Gotland, Sweden

Map

--

Vernissage lördag 6 juli kl. 12–16

Öppet: Tisdag–söndag 12–16 samt efter överenskommelse

Adress: Hellvi Kännungs 207, 624 50 Lärbro, Gotland

Karta

 

--

 

PRESS RELEASE:

 

We are delighted to invite you to  a solo exhibition with Ebba Svensson at Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden, this summer. The exhibtion Map over Mud presents six paintings in large scale executed in the last year.

 

In Ebba Svensson’s paintings, there is a visual struggle between what happens on the surface and in the depth of the image. The paintings have a highly tangible materiality and are executed with a characteristic and exploratory method where she combines oil paint, pigment and dry pastel on monumental canvases primed with hide glue. Svensson is interested in landscaped and artificial environments, parks and gardens. Places where we strive to create beauty and harmony by constructing and taming the landscape, but which are constantly on the verge of going wild and returning to nature. The motifs in her works are reminiscent of post-impressionist painting from the early 20th century, but with a distinct relation to the present, where the lush greenery turns into suffocating sweetness and in the thicket of the shrubs rests a certain mystique.
 
The large scale paintings have a vibrant surface where the structured painting process contrasts with the motif’s uncontrollable force of nature. The act of painting captures the image in its relatively static material. It is a tug-of-war that finally has stopped in an unthreatened slumber. I want the materiality of the paintings to lead the viewer into a crowded noise that leaves behind an uncertainty in the somewhat familiar greenery. Using painting as a tool, I try to create a place where fiction merges with reality.
–Ebba Svensson
 
Ebba Svensson, born in 1997 in Vejby, Sweden, lives and works in Stockholm, Sweden. She completed her studies at the Royal Institute of Art in Stockholm, Sweden in 2023. She was one of the artists in the group exhibition Stranger than Fiction at Galleri Magnus Karlsson last spring. Her first solo exhibition, At the Verge of the Pond, was shown at Nässjö Konsthall, Sweden (6.4–11.5 2024).  At Market Art Fair in Stockhom (17–19.5 2024) the gallery presented solo exhibition with her paintings and she was recently awarded the Ellen Trotzig grant at Malmö Konstmuseum, Sweden.

 

--

 

Vi har glädjen att bjuda in till en separatutställning med Ebba Svensson på Hellvi Kännungs, Gotland i sommar. I utställningen Karta över dy presenteras sex målningar i stort format utförda det senaste året.


I Ebba Svenssons målningar pågår en visuell kamp mellan det som händer på ytan och i bildrummets djup. Målningarna har en högst påtaglig materialitet och är utförda med en egensinnig och utforskande metod där hon kombinerar oljefärg, pigment och torrpastell på monumentala harlimsgrundade bomullsdukar. Svensson intresserar sig för anlagda och artificiella miljöer, parker och trädgårdar. Platser där människan strävar efter att skapa skönhet och harmoni genom att konstruera och tämja landskapet, men som ständigt är på väg att förvildas och återgå till natur. Bildernas motiv för tankarna till postimpressionistiskt måleri från början av 1900-talet men befinner sig tydligt i nuet. Den lummiga grönskan övergår i en kvävande dystopisk sötma och i det snårigt upplösta vilar en bitterljuv mystik.

De storskaliga målningarna har en darrande bildyta där den strukturerade måleriska processen står i kontrast till motivens okontrollerbara naturkrafter. Måleriet fäster bilden i sitt relativt statiska material. Det är en dragkamp som till slut stannat av i en ohotad slummer. Jag vill att målningarnas materialitet ska driva betraktaren in i ett myllrande brus som lämnar efter sig en ovisshet i den till viss del bekanta grönskan. Med måleriet som verktyg är det en plats där fiktionen får smälta samman med verkligheten.
– Ebba Svensson

 

Ebba Svensson, född 1997 i Vejby, bor och arbetar i Stockholm. Hon avslutade sina studier på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2023. I samband med detta deltog hon även i grupputställningen Stranger than Fiction på Galleri Magnus Karlsson. Hennes första separatutställning, Vid dammens rand, presenterades på Nässjö Konsthall (6.4–11.5 2024). På årets upplaga av konstmässan Market visade galleriet en uppmärksammad solopresentation med hennes målningar. Ebba Svensson tilldelades nyligen ett stipendium ur Ellen Trotzigs fond på Malmö Konstmuseum.