Bruno Knutman | Nattstycke / Night Piece

26 May - 30 June 2018
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

We are proud to present Bruno Knutman’s (1930–2017) second solo exhibition at the gallery: Night Piece. Bruno Knutman was working on this exhibition at the time of his passing in August 2017. Together with his wife Birgitta we decided to proceed with the exhibition according to his plan. Night Piece presents paintings from the last three years and is named after his last painting, which was completed only shortly before his passing.

 

In connection with the exhibition we will publish a book with all the new paintings and a text by art critic and writer Dan Jönsson. Below is an excerpt from Jönsson’s essay:

 

Knutman uses moods and memories of the past not to reconstruct or gild what once was, but to rescue it from the mire of the past and lift it into the light of the present day. The visual world he constructs is a contemporary universe, at once both outside history and at its heart.

A world where past and present are entwined. Winding round and round.
Thus, the seeming simplicity – the riddle-like pictorial elements and the fairy tale tone – paradoxically generates disquiet rather than clarity. Under the apparently tranquil surface, we sense tension from those tightly entangled, contradictory forces that are constantly active in Knutman’s art, without ever being distinctly separated. Lightness and heft. Light and darkness.
Unambiguity and complexity.
Melancholy and pathos.
The hard knot they form is of the kind that no words can undo. I doubt if even a sword could slice through it.
– Dan Jönsson

Read the full text here.

 

Bruno Knutman (1930–2017) studied at the Valand Academy of Fine Art in Gothenburg, Sweden, and the Polytechnic School of Art in London in the 1950s. His first exhibition was at Lilla Paviljongen, Stockholm, in 1957. Lunds konsthall and Södertälje konsthall showed his works in a retrospective solo exhibition in 1982. His ink drawings from the 1960s–1980s are widely acclaimed, and many of them are collected in the book Around the Corner (Kalejdoskops förlag, 1986). Both Ystads konstmuseum and Liljevalchs konsthall featured his exhibition Homo Sapiens in 1998. His solo shows Wolf at the Door and Serious Times were presented in the 2000s at Lunds konsthall and Galleri Magnus Karlsson respectively. His works have also been featured regularly in other solo or group shows since the 1960s. He has carried out commissions for public art. Bruno Knutman’s works are in many private collections and museums in Sweden, including Moderna Museet and Nationalmuseum in Stockholm. This autumn a selection of his paintings will be presented at the 33rd Bienal de São Paulo in Brazil.

 

Dan Jönsson is a writer, journalist and art critic for the daily newspaper Dagens Nyheter. His publications include a collection of essays, Estetisk rensning (Aesthetic Cleansing, 2012), and the novel Mister Olof (2016). He was born in Rotterdam in 1963 and now lives in Örtofta, Sweden.

 

Many if our gallery artists have found kinship and inspiration in Bruno Knutman’s works. To celebrate Knutman’s artistry we are pleased to present new works by Mamma Andersson, Jens Fänge, Carl Hammoud, Klara Kristalova and Jockum Nordström – all made in dialogue with the works of Bruno Knutman. 

 

--

 

Vi har glädjen att presentera Bruno Knutmans (1930–2017) andra separatutställning på galleriet: Nattstycke. Bruno Knutman arbetade med utställningen när han avled i augusti 2017. Tillsammans med hans hustru Birgitta Knutman bestämde vi att fullfölja arbetet som det var tänkt. Nattstycke innehåller målningar utförda de senaste tre åren och har fått sin titel från Brunos sista verk som slutfördes kort innan han gick bort.

 

I samband med utställningen ger vi ut en bok med de nya målningarna. Här följer ett utdrag av bokens text som är skriven av författaren och kulturjournalisten Dan Jönsson: 

 

Knutman använder sig av stämningar och minnesbilder ur det förgångna inte för att rekonstruera och tillrättalägga det som var utan tvärtom, för att rädda det ur det förflutnas dy och lyfta upp det i det närvarandes ljus. Den visuella värld han bygger upp är ett samtidighetens universum, på en gång utanför historien och mitt i hjärtat av den.
En värld där det förflutna och det närvarande tvinnas samman. Varv på varv.


Så blir den skenbara enkelheten – de rebusartade bildelementen och den sagoaktiga tonen – något som på ett paradoxalt vis skapar oro snarare än klarhet. Under den till synes lugna ytan märks spänningarna från de hårt sammansnörda, motstridiga krafter som är ständigt aktiva i Knutmans konst, utan att någonsin vara tydligt separerade. Lättheten och tyngden. Ljuset och mörkret. Det entydiga och det mångbottnade.
Melankoli och patos.
Den hårda knut de bildar är av ett slag som inga ord förmår att lösa upp. Jag undrar om det ens finns något svärd som biter.
– Dan Jönsson

 

Läs texten i sin helhet här.

 

Bruno Knutman (1930–2017) fick sin utbildning på Valands konsthögskola och Polytechnic Art School i London på 1950-talet. Han debuterade i Stockholm på Lilla Paviljongen 1957 och hade en retrospektiv separatutställning i Lunds konsthall och Södertälje konsthall 1982. Under 1960-, 1970- och 1980-talet fick hans tuschteckningar stor uppmärksamhet och många av dem finns samlade i boken Runt hörnet (Kalejdoskops förlag, 1986). 1998 visades utställningen Homo Sapiens på Ystads konstmuseum och Liljevalchs konsthall. På 2000-talet återkom han med separatutställningarna Här står vargen för dörren på Lund konsthall och Allvarstider på Galleri Magnus Karlsson. Utöver detta ställde han ut kontinuerligt sedan 1960-talet, både separat och på samlingsutställningar samt gjorde utsmyckningar. Hans verk finns i många privata samlingar och museer i Sverige, bl.a. Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm. I höst kommer ett urval av hans målningar visas på São Paulo-biennalen, Brasilien.

Dan Jönsson är författare och kulturjournalist, verksam som konstkritiker i Dagens Nyheter. Har gett ut bl.a. essäboken Estetisk rensning (2012) och romanen Mister Olof (2016). Han är född i Rotterdam 1963, numera bosatt i Örtofta.

 

Flera av galleriets konstnärer har funnit släktskap och samhörighet med Bruno Knutmans arbeten. Som en hyllning till hans konstnärskap är vi glada presentera nya verk av Mamma Andersson, Jens Fänge, Carl Hammoud, Klara Kristalova och Jockum Nordström – alla skapade i dialog med Knutmans utställning. 

 

Recension av Susanna Slöör i Omkonst.com
Recension av Birgitta Rubin i DN
Recension av Dan Backman i SvD

Works
Installation Views