Market Art Fair 2017: Idun Baltzersen

24 - 26 March 2017
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

We are pleased to present new works by Idun Baltzersen at this year’s edition of Market Art Fair. Idun Baltzersen is born 1987 in Trondheim, Norway. After completing her studies at Konstfack - University College of Arts, Crafts and Design in 2014 she now lives and works in Stockholm. She works with drawing and a wide range of different printing techniques, on paper, fabric and on wood. In our stand at Market Art Fair (#23) we will present a large-scale textile collage made from woodcuts as well as smaller detailed drypoint collages on paper and a painted woodcut relief.

I work figuratively, usually with techniques like woodcut, drypoint, linocut or drawing. The motifs are carved in large factory sized plywood boards i.e. woodblocks. When a woodblock is finished, I print it on sheeting, on the floor in my studio. After that I sew the prints together into collages, prints from the same woodblock recur, sometimes several times. I often combine the collages with the actual woodblocks when I exhibit, so that both the original relief and the representations are presented.

The size is important, I like to work monumentally – as large as possible. It is frustrating to make large woodcuts, I get a sore back and splinters in my fingers, I can’t see what I’m doing when the subject is so large, it becomes like a landscape of wood. But when the works are finished, I am always surprised. It is a great satisfaction witnessing how the works develop in dialogue with the technique.

I am captivated by young women, heroines, martyrs, how they live, lived and will live. In my work they are recognizable by their hooded jackets, Converse shoes and self-contained body language. They are their own protagonists, all lead characters in their own estranged bodies, and antagonists to each other, alone together. They occupy the scenes without thinking so much about ’how’ and ’why’, as if it has become the most natural thing in the world, their destiny and mission, doomed to endure the audience and themselves (turning their backs on everyone). They often have their hair braided.
– Idun Baltzersen, Stockholm, 2017

 

--
 

Vi har glädjen att presentera nya arbeten av Idun Baltzersen på årets upplaga av konstmässan Market. Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim, Norge. Hon avslutade sina studier vid Konstfack 2014 och är numera bosatt i Stockholm. Hon arbetar med teckning och grafik i olika former – på papper, tyg och trä. I vår monter (#23) visar hon ett större textilt collage av träsnitt, men även detaljerade mindre collage av torrnål på papper och en bemålad trärelief.

Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linoleumtryck eller teckning. Motiven karvar jag fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Den kallas stocken. När stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop trycken till collage, tryck från samma stock återkommer ibland flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen.

Storleken är viktig, och jag arbetar gärna monumentalt – så stort som möjligt. Det är frustrerande att göra stora träsnitt, jag får ont i ryggen och flisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.

Jag fängslas av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kommer att leva. I mina verk är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse-skor och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De bär ofta flätor.

– Idun Baltzersen, Stockholm, 2017