Jag ser ett mörker | I see a Darkness: Hellvi Kännungs, Gotland

8 - 31 July 2016
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

We are pleased to present this summer’s exhibition at Hellvi Kännungs, Gotland. The rebuilt limestone barn located on northeastern Gotland functions as Galleri Magnus Karlsson’s project space during summertime and this year marks our sixth consecutive presence throughout the month of July. This year’s exhibition, I See a Darkness, presents works by artists Roger Andersson, Idun Baltzersen, Sara-Vide Ericson and Klara Kristalova.

 

The exhibition borrows its title from the song I See a Darkness by the American musician and songwriter Will Oldham, performed together with Johnny Cash in one of his last recordings. It is one of the most poignant moment in rock history where they sing about friendship, love and a zest for life, with death and impermanence as a constant companion.

 

This is hardly a unique theme, but rather something that has been central in human cultural expressions throughout our history. Especially in a secular society where the end becomes even more definite. Parallel with the thoughts of our own mortality, is the fear of the end of the civilization. Terror, wars, refugee crisis, irresponsible world leaders and the climate change create a dark cloud over our existence.

 

Navigation through darkness can be especially difficult in life’s various transitional phases. The artists of the exhibition have all processed the transition between childhood and adult life in various ways in their work. Among other things reflecting on vulnerability and exclusion and focusing on the contrasts of life – dream and wakefulness, reality and fiction, life and death. In a figurative tradition, but with different expressions they all show a deep interest in their material and method. Traditional techniques such as ceramics, printmaking, watercolor and painting, are given a contemporary language by pushing the limits of its possibilities

 

The subjects in the exhibition’s works carry a pain, but also holds a strength and purposefulness. What do they see in the dark? Which worlds or dreams can offer them peace or refuge? There is also a trigger and increased vitality when on the ledge facing an impending darkness, in the tension between security and disaster. The original meaning of the word Apocalypse is unveiling or disclosure, and the basic principle is that there is a better option beyond the darkness. Behind the curtain, beyond the grave or beyond the teenage angst. In a state of vulnerability and disorientation, examination of darkness is what can carry us forward. A vision in the dark.

 

Hellvi Kännungs gallery hours:
Friday to Sunday 2 pm–6 pm or by appointment.
Guiding every Saturday at 2:00 pm!

Art, kiosk, coffee and ice cream.
tel. +46 (0)708 10 69 06

 

Address:
Hellvi Kännungs 207
624 50 Lärbro
Sweden

 
--
 

Vi har glädjen att presentera sommarens utställning på Hellvi Kännungs, Gotland. Den ombyggda kalkstensladan på nordöstra Gotland är Galleri Magnus Karlssons projektrum sommartid och det är nu sjätte året vi verkar där under juli månad. Årets utställning, Jag ser ett mörker, visar verk av Roger Andersson, Idun Baltzersen, Sara-Vide Ericson och Klara Kristalova. 

 

Utställningen lånar sin titel från sången I See a Darkness av den amerikanske musikern Will Oldham, framförd tillsammans med Johnny Cash i en av hans sista inspelningar. Det är ett av rockhistoriens mest gripande ögonblick där de två sjunger om vänskap, kärlek och livslust med döden och förgängligheten som ständiga följeslagare.

 

Det är knappast ett unikt tema, utan något som varit centralt i människans kulturella yttringar genom vår historia. Inte minst i ett sekulariserat samhälle där slutet blir än mer definitivt. Parallellt med tankar på det egna livets slut finns också rädslan för civilisationens undergång. Terror, krig, flyktingkris, oansvariga världsledare och klimathot bidrar till ett mörkt moln över tillvaron. 

Navigeringen genom mörkret kan vara extra svår i livets övergångsfaser. Utställningens konstnärer har alla arbetat med verk som berör övergången mellan barndom och vuxenliv på olika sätt. Här finns skildringar av utsatthet och utanförskap. Ofta bearbetas livets kontraster såsom dröm och vakenhet, verklighet och saga, liv och död. Med skilda uttryck arbetar alla i en figurativ tradition där hantverk och material har stor betydelse. Traditionella tekniker såsom keramik, grafik, akvarell och måleri får ett samtida språk genom utforskandet av dess kapacitet och gränser. 

 

Individerna som befolkar utställningens verk bär på en smärta, men rymmer också styrka och målmedvetenhet. Vad ser de i mörkret? Vilka världar eller drömmar kan erbjuda just dem ro eller tillflykt? Där på avsatsen inför ett stundande mörker, i spänningen mellan trygghet och katastrof, finns också en triggande och förhöjd livskraft. Ordet Apokalyps betyder avtäckelse eller avslöjande, där ett alternativ erbjuds bortom mörkret, bakom gardinen, bortom graven, bortom tonårsångesten. Även i tillstånd av utsatthet och sökande är granskandet av mörkret en kraft som bär oss framåt. Ett seende i mörker.

 

Öppet:
fredag–söndag 14.00–18.00
samt efter överenskommelse.
Visning varje lördag kl. 14.00!

Konst, kiosk, kaffe och glass.
tel. 0708 10 69 06

 

Adress:
Hellvi Kännungs 207
624 50 Lärbro

Installation Views