Mamma Andersson & Tal R at Malmö Art Museum

”About Hill”, Malmö Art Museum, Sweden, 6.5—1.10 2023

(scroll down for Swedish)

 

From press release:

 

Opening May 6, 2 pm

 

Experience two of the Nordic countries' most important contemporary artists, now showcasing several new works that revolve around the artist Carl Fredrik Hill.

 

The Danish-Israeli artist Tal R (b. 1967) and Swedish Mamma Andersson (b. 1962) have both contributed to paving the way for new approaches to 21st century painting and have achieved international recognition for their works. The two artists have succeeded in creating a strong artistic expression, both dealing with the tension between figure and abstraction, reality and fantasy worlds, based on a common view of drawing and painting as a personal, and at the same time universal, human need to express oneself with pen and brush. They also share a significant inspiration from the great masters of art history, a category Tal R and Mamma Andersson are now enrolling in.

In the exhibition Tal R & Mamma Andersson - About Hill, the two artists engage in Nordic painting, based on Swedish C.F. Hill (1849-1911), whose trembling, almost living landscapes and mystical worlds exude melancholy, symbolism and, for better or worse, a mentally unstable artistic existence. The exhibition also shows parts of the fantastic collection of C.F. Hill’s disease drawings, which formed the basis of the visual and thematic presentation.

It is with great pleasure that Malmö Konstmuseum, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg and Museum MORE in Gorssel, the Netherlands, now present an exhibition with two of the most prominent contemporary painters and significant representatives of Nordic painting, filled with references and loaded with connections between past and present - as well as timelessness.

 

For more information:

malmo.se

 

--

 

Från pressrelease:

 

Vernissage 6 maj kl 14

Utställningen invigs med tal och presentationer av Tal R och Mamma Andersson samt konstmuseets chef Kirse Junge Stevnsborg. 

 

Upplev två av Nordens viktigaste samtidskonstnärer som nu visar ett flertal nya verk som kretsar kring konstnären Carl Fredrik Hill.

 

Den dansk-israeliska konstnären Tal R (f. 1967) och svenska Mamma Andersson (f. 1962) har båda bidragit till att bana väg för 2000-talets nya måleri och har idag uppnått internationellt erkännande för sina verk. De två konstnärerna har lyckats skapa ett starkt konstnärligt uttryck där de båda behandlar spänningen mellan figur och abstraktion, verklighet och fantasivärldar, utifrån en gemensam syn på teckning och måleri som ett personligt och samtidigt universellt mänskligt behov av att uttrycka sig med penna och pensel. Och inte minst delar de en betydande inspiration från konsthistoriens stora mästare, som Tal R och Mamma Andersson nu skriver in sig i.

 

I utställningen Tal R & Mamma Andersson - Runtom Hill tar de två konstnärerna sig an det nordiska måleriet, baserat på svenska C.F. Hill (1849-1911), vars darrande, nästan levande landskap och mystiska världar utstrålar melankoli, symbolik och en mentalt instabil konstnärlig tillvaro på både gott och ont. I utställningen visas också delar av den fantastiska samlingen av C.F. Hills sjukdomsteckningar, som utgjort grunden för den visuella och tematiska presentationen.

 

Det är med stor glädje som Malmö Konstmuseum, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg och Museum MORE i Gorssel, Nederländerna nu kan presentera en utställning med två av de mest framstående samtida målarna och betydande representanter för det nordiska måleriet, som är full av referenser och laddad med kopplingar mellan dåtid och nutid - samt tidlöshet.

 

För mer information:

malmo.se

April 24, 2023