Carl Hammoud & Mamma Andersson at Malmö konstmuseum

”HEM”, Malmö Konstmuseum, Sweden, 12.3–6.11 2022

In Swedish

 

Från pressrelease:

 

För många är hemmet den självklara medelpunkt som tillvaron kretsar kring. För vissa är hemmet den enda tryggheten, för andra är flykten från hemmet det enda hoppet. Begreppet ”hem” resonerar starkt med oss alla, oavsett om vi är tacksamma över det vi har, eller förtvivlade över det vi saknar.

Vad ett hem är har troligtvis olika betydelser för var och en. Hur skapas ett hem och den grundläggande trygghet vi behöver för att känna oss hemma? Vad händer när hemmet blir otryggt?

HEM utgör en konstellation av berättelser som relaterar till hemmet på olika sätt. Genom konstnärernas blick finner vi en sårbarhet i skildringarna av vad som kan utgöra ett hem. Vår förhoppning är att skapa en mer inkluderande och empatisk förståelse för vad många av oss kallar hem.

 

Medverkande konstnärer:

Anna-Karin Rasmusson
Ann-Sofi Sidén
Aske Thiberg
Bank & Rau
Berit Lindfeldt
Britta Marakatt-Labba
Carl Fredrik Hill
Carl Hammoud
Carl Larsson
Carolina Sandvik
Caroline Harrius
Charlotte Gyllenhammar
Charlotte Johannesson
Elmgreen & Dragset
Emilia Bergmark
Emma Hasselblad
Ernst Billgren
Farshid Nasrabadi
Samaneh Mohseni Hosseinabadi
Fredrik Norén
Gittan Jönsson
Gustaf Helsing
Hans Carlsson
Ikram Abdulkadir
Isa Andersson
Jacob Tue Larsen
Jakob Kulle
Janine Antoni
Jeanne Dunning
Jenny Nordberg
Jens Ferdinand Willumsen
Jes Brinch
Johan Fredrik Clemens
Kajsa Dahlberg
Karin Mamma Andersson
Kenneth Balfelt
Lars Embäck
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Magnus Denker
Margit Zadig
Maria Miesenberger
Marie-Louise Ekman
Mattias Nordéus
Meta Isaeus-Berlin
Nadine Byrne
Nina Beier
Maria Hedlund
Nina Saunders
Per Wizén
Peter Johansson
Studio Pneuma

 

För mer information:

malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Konstmuseum/Utstallningar/HEM.html

April 13, 2022