Review in Dagens Nyheter, Ulf Lundin

Milou Allerholm, Dagens Nyheter, February 8, 2023