Review in Konsten, Mamma Andersson

Carolina Söderholm, Konsten.net, May 24, 2023