Främlingar / Strangers: Group exhibition with gallery artists

20 July - 1 August 2019
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

This exhibition is a personal selection of works that all formally resemble the portrait. Some of them are made as portraits of specific people, while others merely use the human face as a means of expression. Common to all drawings, paintings and sculptures is that the depicted a person is the main motif of the work. The oldest artwork in the exhibition dates from the 17th century, the last one was finished only a few weeks ago.

 

In Strangers we encounter nineteen characters in nineteen artworks that are gathered for an unexpected meeting. They have different origins and fates but have somehow ended up in the same barn on Gotland. We meet their gazing eyes, and they look at each other. A conversation begins when they present themselves to each other, a conversation that deepens when the visitors arrive. Everyone has a story to tell – about how it is to be human.

 

Hellvi Kännungs is Galleri Magnus Karlsson’s project room in a rebuilt limestone barn on the island of Gotland. Since 2011 it is an alternative exhibition space to the gallery in Stockholm. Some of the gallery artists have curated their own exhibitions here and it has been a place to explore new ideas. Hellvi Kännungs has become a meeting point for artists and public in an environment completely different from the urban gallery space. The proximity to nature and the seclusion has contributed to a prestigious and inspiring atmosphere. In addition to the exhibitions, the gallery artists have also stayed at Hellvi Kännungs during periods of work and relaxation. 

 

--

 

Utställningen Främlingar presenterar ett personligt urval av verk som alla formmässigt liknar porträttet. En del föreställer specifika personer medan andra använder det mänskliga ansiktet endast som uttrycksmedel. Gemensamt för alla teckningar, målningar och skulpturer är verkens huvudsakliga motiv. Det äldsta konstverket i utställningen är från 1600-talet, det senaste blev klart för någon vecka sedan.

 

Främlingar möter vi nitton människor i nitton konstverk som samlas för ett oväntat möte. De har olika ursprung och livsöden men har på något sätt hamnat i samma lada på Gotland. Vi ser deras blickar och de tittar på varandra. Ett samtal uppstår när de presenterar sig, som sedan fördjupas när besökarna ansluter. Alla har sin historia att berätta – om hur det är att vara människa.

 

Hellvi Kännungs är Galleri Magnus Karlssons projektrum på norra Gotland. 2011 hade vi vår första utställning i den ombyggda ladan och därefter har den fungerat som ett alternativt utställningsrum till galleriet på Fredsgatan i Stockholm. På Hellvi Kännungs har vi låtit några av galleriets konstnärer sammanställa egna grupputställningar och genomföra idéer som inte rymts inom ramen för galleriets ordinarie verksamhet. Det har blivit en mötesplats för konstnärer och publik i en miljö som skiljer sig från det urbana gallerirummet. Närheten till naturen och avskildheten har bidragit till en prestigelös och inspirerande atmosfär. På Hellvi Kännungs har galleriets konstnärer även kunnat vistas för koncentrerade arbetsperioder och avkoppling. 

 

 

Press release

 

 

 

Works
Installation Views