Till Bruno / For Bruno: mamma andersson, jockum nordström, carl hammoud, klara kristalova, jens fänge & bruno knutman

26 May - 30 June 2018
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

Many if our gallery artists have found kinship and inspiration in Bruno Knutman's works. To celebrate Knutman's artistry we are pleased to present new works by Mamma Andersson, Jens Fänge, Carl Hammoud, Klara Kristalova and Jockum Nordström - all made in dialogue with the works of Bruno Knutman.

 

--

 

Flera av galleriets konstnärer har funnit släktskap och samhörighet med Bruno Knutmans arbeten. Som en hyllning till hans konstnärskap är vi glada presentera nya verk av Mamma Andersson, Jens Fänge, Carl Hammoud, Klara Kristalova och Jockum Nordström - alla skapade i dialog med Knutmans utställning.