Spotlight #2: Group exhibition with gallery artists

27 October - 6 November 2016
Press Release

(Scroll down for Swedish)

 

We have the pleasure to present Spotlight #2, a short group exhibition where we introduce current works by a selection of the gallery artists. We would also like to take this opportunity to welcome two new artists to the gallery; Bella Rune and Idun Baltzersen.

Artists in the Exhibition:
Roger Andersson
Idun Baltzersen
Amy Bennett
Helene Billgren
Mette Björnberg
Thomas Broomé
Carl Hammoud
Kent Iwemyr
Richard Johansson
Lisa Jonasson
Maria Nordin
Anne-Marie Nordin
Charlie Roberts
Bella Rune
Dan Wolgers

 

Idun Baltzersen (b.1987) was born in Trondheim, Norway. She completed her studies at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm in 2014, and now mostly lives in Stockholm, Sweden. She works with drawing and print making in different scales and techniques, both on paper and fabric. In the exhibition we will present some smaller detailed works, collages of drypoint on paper, and a larger textile work, collage of linocut prints (see the above image). She currently holds a studio grant at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm, Sweden.

 

Bella Rune (b.1971) is a professor of textile at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. She works transboundary with sculpture in various forms. She lives and works in Stockholm, Sweden and has most recently co-curated the exhibition Textila Subtexts at Marabouparken, Stockholm, Sweden. At the gallery we will show works from the project Konsekvensanalys that can be experienced both physically and virtually through the app Konsekvensanalys 2.0 (available for free download on App Store or Google Play). The project has previously been shown in different exhibition in museums throughout Sweden.

Lisa Jonasson’s installation Rotpost will be presented in the inner room of the gallery. The installation is a four-channel slide projection with a total of three-hundred-twenty-four slides. Between the glass of the slides lichens, tangled fragments of leafs and seeds are pressed and joined together with details of cut paper. Backlit, they become detailed black and white images in which figures emerge.
On the night of the opening, she will add an overhead projection to the work, improvising with paper cuts and leafs. Matti Kallioinen adds music, improvising on modular synthesizers.
The project is presented in a new publication issued by Nilleditions that will be available at the gallery for purchase.

 

We will also have a release of the new biography on artist Amy Bennett, published by Black Dog Publishing, London. The book also includes her latest and most extensive series of paintings; Small Changes Every Day. The work depicts how a modern society develops through centuries. The project is currently on display at solo exhibitions in New York (Ameringer McEnery Yohe Gallery) and Los Angeles (Richard Heller Gallery). We are proud to be able to present two new paintings from this series in Stockholm during Spotlight #2.

Opening Reception Thursday October 27, 5–8pm!
Lisa Jonasson and Matti Kallioinen starts the improvisation at 6 pm.

 

--

 

Vi har glädjen att bjuda in till Spotlight #2, en kortare grupputställning där vi presenterar aktuella verk av några av galleriets konstnärer. Vi vill även passa på att välkomna två nya konstnärer till galleriet; Bella Rune och Idun Baltzersen. 

 

Konstnärer i utställningen:
Roger Andersson
Idun Baltzersen
Amy Bennett
Helene Billgren
Mette Björnberg
Thomas Broomé
Carl Hammoud
Kent Iwemyr
Richard Johansson
Lisa Jonasson
Maria Nordin
Anne-Marie Nordin
Charlie Roberts
Bella Rune
Dan Wolgers

 

Idun Baltzersen (f.1987) är född i Trondheim, Norge. Hon avslutade sina studier på Konstfack 2014 och är numera bosatt mestadels i Stockholm. Hon arbetar med teckning och grafik i olika former, både på papper och tyg. I utställningen visar hon både detaljerade mindre collage av torrnål på papper och ett större textilt collage av linoleumtryck. Hon har för närvarande ett ateljéstipendium inom Bernadotteprogrammet på Konstakademien i Stockholm.

 

Bella Rune (f.1971) är professor i textil på Konstfack och arbetar gränsöverskridande med skulptur i olika former. Hon bor och arbetar i Stockholm och är just nu aktuell som curator för utställningen Textila undertexter på Marabouparken. På galleriet visar vi verk ur projektet Konsekvensanalys som kan upplevas både fysiskt och virtuellt genom appen Konsekvensanalys 2.0 (kan laddas ner gratis på App Store eller Google Play). Projektet har tidigare visats i olika former på Konstmuseet i Norr, Kiruna, Stadsskogen, Uppsala, Norrköpings Konstmuseum och i Thielska Galleriets trädgård.

I galleriets inre rum visar Lisa Jonasson sin installation Rotpost. Verket består av fyra diaprojektorer, med sammanlagt trehundratjugofyra diabildspreparat. Mellan diaramarnas glasskivor har lavar, trassliga lövfragment och frön pressats samman och sammanfogats med detaljer av klippt papper. Genomlysta blir de till svartvita detaljrika bilder där olika gestalter träder fram.
I samband med öppningen (kl.18.00) lägger hon en overheadprojektion till verket, och improviserar med pappersklipp och blad. Matti Kallioinen ljudsätter live på modulärsynthar. Verket sammanfattas i en ny publikation utgiven av Nilleditions som kommer att finnas tillgänglig på galleriet.

 

Vi kommer även att ha release för en ny biografi över Amy Bennetts konstnärskap utgiven av Black Dog Publishing, London. Boken inkluderar hennes senaste och mest omfattande bildserie Small Changes Every Day som skildrar hur ett modernt samhälle växer fram genom flera århundraden. Projektet visas just nu på separatutställningar i New York (Ameringer McEnery Yohe Gallery) och Los Angeles (Richard Heller Gallery). Vi är glada att visa två nya målningar ur denna svit i Stockholm under Spotlight #2.

Välkommen till vernissage torsdag 27 oktober kl.17–20!

Lisa Jonasson och Matti Kallioinen börjar improvisationen kl.18.

Installation Views